Vi skal ikke have levet mange menneskeår før vi begynder at få erfaringer omkring det at leve og arbejde i grupper, herunder erfaringer med hvordan gruppemiljøet påvirker vores trivsel, vores præstationer, vores engagement, arbejdsform… ja, fortsæt selv. Der er mange gevinster ved gode samarbejdsrelationer i teamet, faglige, sociale, effektivitetsmæssige etc. – og mange problemer forbundet med samarbejde, der ikke fungerer.

Så der er selvfølgelig mange gode grunde til at investere i team der fungerer optimalt. Hvad der er vigtigt for at få et team til at fungere, er imidlertid en hel videnskab i sig selv og hvad man derfor især skal investere i, for at få dette team til at fungere bedst, er et godt spørgsmål, sikkert med flere svar. Skal vi snakke om samarbejdet i sig selv, skal vi gå efter det rent sociale, efter teambuildende opgaver og udfordringer, efter bedre indsigt i hinandens forskelligheder eksempelvis med udgangspunkt i personlighedstests, skal vi simpelthen gå at sætte fokus på et fagligt udviklingsprojekt og gøre noget ekstra ud af rammerne eller …? Der er mange muligheder og indfaldsveje, hvilket et hurtigt scan henover teamudviklingsrelaterede tilbud på nettet også kan bekræfte.

Vi er naturligvis ikke eksperter i det hele, men har nogle præferencer og gode erfaringer for at bruge de arbejdsmæssige og faglige projekter som omdrejningspunkt for en udviklingsproces, der kobler arbejdsopgaven, teamlæringen og almindelig god fællesskabsfølelse sammen til virkelig gode og styrkende forløb.


Helle Lund

Cand.Psych.aut. Specialist i psykoterapi

Peter Stokholm

Cand.Psych.aut.