Der er af mange grunde kommet rigtig meget opmærksomhed på fænomenet stress; individuelt og organisatorisk, fysiologisk og psykologisk. Uanset at man kan mene, at begrebet efterhånden bruges for bredt, så er det ikke til at komme uden om, at det er en vedvarende udfordring i vores moderne arbejdsliv. For medarbejderen, for lederen, for gruppen, for virksomheden… med hver deres særlige vinkler på udfordringen. Måske skulle det ikke altid hedde “stress”, hvis vi fulgte den mere snævre definition, men det ændrer ikke ved de oplevelser af travlhed, frustration, kropslige reaktioner, sygemeldinger osv. som mange må kæmpe med i deres arbejdsliv og som kalder på andre måder at håndtere sit (arbejds)liv på.

Fordi stress kan indeholde mange forskellige reaktioner og udspringe af så mange forskellige kilder, så vil det ofte være relevant at arbejde ad mange forskellige veje: Egne opfattelsesmåder og værdier, eksterne strukturer, vaner rutiner og procedurer, konkrete redskaber til ro eller til modstandskraft, osv. Metoderne er mange, men det er energien ikke og derfor bliver det særligt relevant, at blive hjulpet af nogen, som har overblikket og erfaringen til at kunne skelne det mest væsentlige fra det næstmest væsentlige på en respektfuld måde.

Især Peter har stor ekspertise indenfor arbejdet med stress, under alle fire nævnte indgange.


Helle Lund

Cand.Psych.aut. Specialist i psykoterapi

Peter Stokholm

Cand.Psych.aut.