Enkeltpersoner og grupper (indtil en vis størrelse) kan få supervision, som typisk vil have fokus på det der aktuelt optager eller udfordrer deltagerne i deres arbejde. Supervision kan være både sagsorienteret eller mere tematisk eller mere orienteret mod den enkelte medarbejders situation. Fordi der som regel er tale om et forløb, vil der være gode muligheder for at opbygge og tilpasse et tillidsfuldt, konstruktivt og nysgerrigt “arbejdsmiljø” i gruppen.

Den underliggende præmis er, at vi tilpasser supervisionen til omstændighederne og til det, der vil give det bedste udbytte. Som regel indebærer det, at vi justerer rammer og metoder undervejs.

Ledere kan deltage – og der vil i vores erfaring ofte være vægtige grunde til at de deltager, men der kan også være gode grunde til at de ikke deltager.

Vi har særligt kendskab til forholdene indenfor flere forskellige dele af den regionale og kommunale verden. Helle har især et kendskab til skole- og børneområdet. Peter har erfaring med de mere generelle organisatoriske og ledelsesmæssige indgangsvinkler til supervisionsprocesser. Når det er sagt, er det også vigtigt at understrege, at god supervision er meget mere end ekspertrådgivning og at det snarere er kvaliteten af den arbejdsproces og det “arbejdsmiljø”, der kommer op at stå i gruppen, som bestemmer deltagernes udbytte af supervisionen.


Helle Lund

Cand.Psych.aut. Specialist i psykoterapi

Peter Stokholm

Cand.Psych.aut.